Kdy a kde

Každý týden se setkáváme v pondělí, úterý, středu a čtvrtek vždy od 7:30 do 16:00 v přesličkové jurtě na křižovatce ulic Lesní a Čechova v Rosicích u Brna. Nabízíme dopolední či celodenní docházku v různých kombinacích – jeden, dva, tři, čtyři či všechny dny.

Každým dnem provází děti dva průvodkyně. Bližší informace o průvodkyních naleznete tady.

Denní rytmus

7:30 – 8:15 Scházení dětí, volná hra

8:15 – 9:00 Ranní kruh- společné přivítání, představení dne

9:00 – 12:00 Pobyt v lese

10:00 – 10:30 Svačina

12:00 – 12:30 Oběd

12:30 – 12:45 Vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek

13:00 – 14:00 Odpočinek, předškolní příprava

14:00 – 14:30 Svačina

14:30 – 15:30 Pobyt venku – výtvarné/hudební/dramatické aktivity

15:30 – 16:00 Vyzvedávání dětí