Kdy a kde

Každý týden se setkáváme v pondělí, úterý, středu a čtvrtek vždy od 7:30 do 16:00 v přesličkové jurtě na křižovatce ulic Lesní a Čechova v Rosicích u Brna. Nabízíme dopolední, odpolední či celodenní docházku v různých kombinacích – jeden, dva, tři či všechny dny.

Každým dnem provází děti dva průvodkyně/průvodci.

pondělí – Adam Pospíšil a Lucie Kašparová

úterý – Martina Jenčková a Zita Parmová

středa – Martina Jenčková a Daniela Růžičková

čtvrtek – Daniela Růžičková a Jana Aboulaiche

Bližší informace o průvodkyních/průvodcích naleznete tady.

Denní rytmus

7:30 – 8:30 Scházení dětí, volná hra

8:30 – 9:00 Ranní kruh- společné přivítání, představení dne

9:00 – 12:00 Pobyt v lese

10:00 – 10:30 Svačina

12:00 – 12:30 Oběd

12:30 – 12:45 Vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek

12:45 – 14:00 Odpočinek, předškolní příprava

14:00 – 14:30 Svačina

14:30 – 15:30 Pobyt venku – výtvarné/hudební/dramatické aktivity

15:30 – 16:00 Vyzvedávání dětí