Průvodkyně

Martina Jenčková
koordinátorka, průvodkyně

Přes deset let zkušeností v oblasti neformálního vzdělávání, deset let studia na univerzitě, desítky sebezkušenostních i rozvojových kurzů, desítky hodin práce s dobrovolníky, studenty, dětmi, dospělými i nedospělými. Co pro mě bylo v mé dosavadní kariéře nejzásadnější? Rok, kdy do mých hektických vod vplula dcerka, ke které se po třech letech připojila druhá víla. Přála bych si, abych s nimi a dalšími dětmi měla možnost chodit domů se zablácenýma botama, mít batoh nacpaný až po okraj poklady z lesa, pobíhat mezi kapkami deště, skákat v kalužích, jen tak být, pozorovat, vnímat hemžení kolem, být fascinována a prožívat přítomný okamžik. Je mi ctí provázet děti tímto čarokrásným obdobím. Setkat se se mnou můžete i v roli statutární zástupkyně Lesního klubu Přeslička.

Květa Dauzat
průvodkyně

Miluju pobyt v přírodě. Když jsem byla malá, přála jsem si být na táboře celý rok a to se mi v Přesličce tak trochu splnilo. Ještě před tím jsem působila jako vedoucí ve skautu. Schůzky, výpravy, tábory - to mě prostě bavilo a naplňovalo. Miluju nejen pobyt, ale hlavně pohyb v přírodě. Vlastně nejen v přírodě, a tak se už bezmála 20 let věnuji čínským bojovým uměním (kung-fu), které se snažím předávat dál dětem i dospělým. Když jsem se stala mámou, má pozornost se přirozeně přesunula na mladší děti a jsem ráda, že mě mohou provázet a učit nejen doma, ale i v Přesličce. Celý život beru děti jako parťáky a snažím se jim být taky dobrým parťákem, aby nám všem bylo dobře.

Martina Oravová
průvodkyně

Jsem maminkou Elenky a Sabinky a Přesličku navštěvujeme už pátým rokem. Za tu dobu jsem si toto místo zamilovala. Možnost být v lese s dětmi, které jsem každé ráno potkávala na paloučku, je pro mě za odměnu. Jsem moc ráda součástí týmu a filozofie lesní školky. Každý průvodcovský den se těším čemu mě děti zase naučí.

Daniela Růžičková
průvodkyně

Práci s lidmi (a nejvíce s dětmi různého věku) se věnuji od roku 2007, vystudovala jsem Sociální pedagogiku a poradenství na FF MU, studovala Speciální pedagogiku na PedF MU, absolvovala řadu odborných kurzů. Z praxe pro mě byly největší zkušenosti vedení hudebních aktivit s handicapovanými dětmi, pečovatelská práce se seniory a sociální práce v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DROM, romské středisko. Miluji zvířata, přírodu, ruční práce, hudbu a historické romány. Nejvíce mě ale naučily a stále učí moje 3 děti. Respekt ke druhým i sobě samému, trpělivost, sebeovládání, objevování vlastního tvořivého potenciálu, tvorba vlastních hranic a jejich posouvání, umění radosti z každodenních maličkostí, pokora a vděčnost za každý den, kdy můžeme být spolu. Jsem vděčná za možnost provázet děti v Přesličce.

 

Jana Velčovská
průvodkyně

Dávno předtím, než mi do života vstoupili mojí dva synové, jsem vystudovala sociální pedagogiku, absolvovala výcvik v artetrapii a artefiletice a přečetla spousty knih při studiu religionistiky. Už během studií jsem pracovala s dětmi i dospělými v Domě dětí a mládeže, získávala další zkušenosti prací s dětmi z dětských domovů i v pěstounské péči, ale i v kanceláři jako projektová manažerka. Všechny moje aktivity většinou vedly cestou tvoření a výtvarných aktivit, více směrem k prožitku. Tak tomu je právě v artefiletice, která mě vždy hodně bavila. Před více jak deseti lety jsem se ale z veliké a hektické Prahy přesunula na venkov, na kopec, do starého domu se starou zahradou a tady mi je dobře. Moji synové mě už pár let učí, že život je jízda, která se nedá plánovat a že je svět plný úžasných věcí, které je potřeba objevit. A to si teď užívám i při setkávání se s dětmi v Přesličce.

Kamila Zábranská
průvodkyně

Žena, máma, dcera, psycholožka, laktační poradkyně, reenaktorka, cestovatelka, umělkyně, zahradnice a nově i průvodkyně. Za celý svůj život jsem přijala mnoho rolí a nějaké další na mě snad ještě čekají. Studium jsem zasvětila oboru psychologie, pracovala jsem s lidmi s duševním onemocněním a v současné době jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě. Porod dítěte pro mne, stejně jako pro mnoho žen, znamenal osobní přerod. Nadchla jsem se pro vše související s kojením, porody a dětmi a stala se ze mne certifikovaná laktační poradkyně a brzy i máma druhého děťátka. Právě mé dvě děti jsou pro mě nejlepšími učiteli. Učí mě mnoho o mých vlastních hranicích, zrcadlí dosud neprobádaná zákoutí mého já. Znovu díky nim mohu nahlédnou na svět dětskýma očima. Moc se těším na dny v Přesličce, kdy budu moci být po boku vašich dětí, jako jejich průvodkyně, pomocná ruka, kotva.