Průvodci

Martina Jenčková
koordinátorka

Přes deset let zkušeností v oblasti neformálního vzdělávání, deset let studia na univerzitě, desítky sebezkušenostních i rozvojových kurzů, desítky hodin práce s dobrovolníky, studenty, dětmi, dospělými i nedospělými. Co pro mě bylo v mé dosavadní kariéře nejzásadnější? Rok, kdy do mých hektických vod vplula dcerka. Přála bych si, abych s ní a dalšími dětmi měla možnost chodit domů se zablácenýma botama, mít baťůžek nacpaný až po okraj poklady z lesa, pobíhat mezi kapkami deště, skákat v kalužích, jen tak být, pozorovat, vnímat hemžení kolem, být fascinovaná, prožívat přítomný okamžik neboť co je zrovna teď důležitější než zablácený kamínek na cestě nebo poletující motýl? Je mi ctí provázet děti tímto čarokrásným obdobím. Zároveň jsem také statutární zástupce Lesního klubu Přeslička.

Zita Parmová
průvodkyně

Ve svém životě jsem dlouho studovala hudbu, češtinu, dějiny, angličtinu i učitelství, nějaký čas pomáhala ve vzdělávání dětem i dospělým studentům. Teď už řádku let pracuji doma pro blaho své i svých tří dětí a celé rodiny, která je v současnosti předmětem mého každodenního intenzivního studia . 
Kromě svých synů, dcerky a manžela mám ráda přírodu, hudbu, hru na housle, chození po horách, dobré jídlo i setkávání se zajímavými lidmi. Obtíže na cestě se snažím řešit dlouhými procházkami v přírodě a zpěvem (raději než řevem  K lásce k přírodě i hudbě a zpěvu bych chtěla vést také děti v Přesličce. Budu provázet děti v úterý a těším se na všechny při odpoledním muzicírování.

Daniela Růžičková
průvodkyně

Práci s lidmi (a nejvíce s dětmi různého věku) se věnuji už 12 let, vystudovala jsem Sociální pedagogiku a poradenství na FF MU, studovala Speciální pedagogiku na PedF MU, absolvovala řadu odborných kurzů. Z praxe pro mě byly největší zkušenosti vedení hudebních aktivit s handicapovanými dětmi, pečovatelská práce se seniory a sociální práce v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DROM, romské středisko. Miluji zvířata, přírodu, ruční práce, hudbu a historické romány. Nejvíce mě ale naučily a stále učí moje 2 děti. Respekt ke druhým i sobě samému, trpělivost, sebeovládání, objevování vlastního tvořivého potenciálu, tvorba vlastních hranic a jejich posouvání, umění radosti z každodenních maličkostí, pokora a vděčnost za každý den, kdy můžeme být spolu. Jsem vděčná za možnost provázet děti v Přesličce pondělními a středečními cestami.

 

Kristýna Hrdinová
průvodkyně

V dětství jsem měla roli velké sestry svých dvou sourozenců, u bratra mladšího o 13 let jsem si tak trochu vyzkoušela mateřství nanečisto. V té době jsem ale děti ještě považovala za hloupoučká stvoření, která musíme nejprve vše naučit, aby z nich byli hotoví lidé. Později jsem pochopila (zejména díky knize Princip kontinua), že děti jsou od samého počátku plnohodnotné bytosti. Bylo to pro mě jako procitnout ze sna. Se svým prvním synem jsem proto začala hned komunikovat jako se sobě rovným člověkem. Trochu jako s cizincem, který sice nezná náš jazyk ani kulturní pravidla, ale přesně si je vědom svých potřeb a vyjadřuje je svým vlastním jazykem. Nebylo vždy snadné se dorozumět, ale stálo to za to a každý krok vpřed mě naplňoval radostí. Po narození druhého syna mě překvapilo, že mnohé, co fungovalo dříve, se míjí účinkem. Dospěla jsem k poznání, že každé dítě je cizincem mluvícím vlastním jazykem. Věřím proto, že jako průvodkyně v Přesličce se každé úterý a čtvrtek v této „jazykové škole“ naučím mnoho nového a na oplátku se budu se moci podělit o některé vlastní zkušenosti, o svou lásku k přírodě, k četbě, k cvičení jógy a ke zpěvu.

Markéta Honzová
průvodkyně

Dlouholeté zkušenosti s působením ve skautské organizaci, pořádání schůzek, výletů a táborů pro děti a láska k přírodě se mi podařila skloubit i po studiu krajinného inženýrství a evropského lesnictví. V Centru Veronica Hostětín jsem působila jako ekologická poradkyně a vedoucí táborů pro rodiče s dětmi. Po narození dcerky jsem si uvědomila, jak cenný je náš společně strávený čas. Když jsme objevily Přesličku, věděla jsem, že tudy povede naše další cesta. Často cítím, jak nás moudrost přírody a spontánnost dětí převyšují a zažívám okamžiky, kdy jsme si společně učiteli.
Mám ráda cestování, ruční práce, dobré jídlo a knihy. Věnuji se také certifikacím přírodních zahrad. Děti bych chtěla vést k respektu a lásce k přírodě, provázet je proměnami lesa během roku, radovat se při společném vyrábění a naslouchat jejich potřebám a přáním každý čtvrtek.

Petra Kargerová
průvodkyně

Mým snem bylo stát se zpěvačkou. Ještě než k tomuto studijnímu tahu došlo, přihlásila jsem se na
střední pedagogickou školu. Vždy mě bavilo trávit čas s dětmi a pečovat o ně. Bohužel jsem se ale
setkávala s nepříjemnou realitou některých postupů a navíc mi v hlavě stále silněji zněly árie, a tak
jsem již po prvním roce přešla na konzervatoř. Po studiích přišly léta hledání se až do chvíle, kdy jsem
poznala svého muže. Máme doma dvě krásné víly Marii a Kláru. S nimi najednou vyplouvalo spoustu
„nových“ pohledů na svět, a hlavně na to, v jakém duchu spolu chceme žít. Respekt, důvěra,
přátelství a láskyplný vztah vnímám jako základ. Tento stěžejní přístup jsem objevila v lesních
školkách a když se mi naskytla možnost stát se součástí týmu Přesličky, neváhala jsem. Na rovinu.
Bojím se zimy, deště, dětí jestli mě přijmou, ale zároveň se na tyto své „bojím“ neskutečně těším!
Velmi ráda bych se stala kamarádem a oporou vašich dětí v době, kdy nebudou s vámi.