Průvodkyně

Martina Jenčková
koordinátorka

Přes deset let zkušeností v oblasti neformálního vzdělávání, deset let studia na univerzitě, desítky sebezkušenostních i rozvojových kurzů, desítky hodin práce s dobrovolníky, studenty, dětmi, dospělými i nedospělými. Co pro mě bylo v mé dosavadní kariéře nejzásadnější? Rok, kdy do mých hektických vod vplula dcerka. Přála bych si, abych s ní a dalšími dětmi měla možnost chodit domů se zablácenýma botama, mít baťůžek nacpaný až po okraj poklady z lesa, pobíhat mezi kapkami deště, skákat v kalužích, jen tak být, pozorovat, vnímat hemžení kolem, být fascinovaná, prožívat přítomný okamžik neboť co je zrovna teď důležitější než zablácený kamínek na cestě nebo poletující motýl? Je mi ctí provázet děti tímto čarokrásným obdobím. Zároveň jsem také statutární zástupce Lesního klubu Přeslička.

Petra Kargerová
průvodkyně

Mým snem bylo stát se zpěvačkou. Ještě než k tomuto studijnímu tahu došlo, přihlásila jsem se na střední pedagogickou školu. Vždy mě bavilo trávit čas s dětmi a pečovat o ně. Bohužel jsem se ale setkávala s nepříjemnou realitou některých postupů a navíc mi v hlavě stále silněji zněly árie, a tak jsem již po prvním roce přešla na konzervatoř. Po studiích přišly léta hledání se až do chvíle, kdy jsem poznala svého muže. Máme doma dvě krásné víly Marii a Kláru. S nimi najednou vyplouvalo spoustu „nových“ pohledů na svět, a hlavně na to, v jakém duchu spolu chceme žít. Respekt, důvěra, přátelství a láskyplný vztah vnímám jako základ. Tento stěžejní přístup jsem objevila v lesních školkách a když se mi naskytla možnost stát se součástí týmu Přesličky, neváhala jsem. Na rovinu. Bojím se zimy, deště, dětí jestli mě přijmou, ale zároveň se na tyto své „bojím“ neskutečně těším! Velmi ráda bych se stala kamarádem a oporou vašich dětí v době, kdy nebudou s vámi.

Petra Batelková
průvodkyně

Moje dětství se odehrávalo na vesnici, takže převážně v přírodě, v lese. Hned jak to šlo, vstoupila jsem do skautského oddílu a láska k přírodě a chuť poznávat nové věci se ještě více prohloubila. Už ve škole jsem ráda pomáhala dětem s domácími úkoly, začalo mě bavit vysvětlovat jim přírodní zákonitosti. I proto jsem si pak ke studiu chemie přibrala i pedagogické minimum. Také v následné práci jsem často prováděla nové pracovníky při jejich složitém zaškolování.

S narozením mého syna mě neskutečně začal fascinovat čistý dětský svět, zvlášť schopnost komunikace s dítětem na partnerské úrovni. Viděla jsem, že tento respektující styl dává velký smysl.

A když jsem objevila Přesličku, neváhala jsem ani chvíli a začala jsme se synem docházet na "Malé Přesličky" a pak i do "Velkých". Atmosféra mě natolik pohltila, že jsem s radostí a vděčností přivítala možnost být součástí toho milého společenství a kouzelného dětského světa.

Bude mi velkou ctí, že mi spolu s vámi vaše děti dovolí provázet je jejich lesními dobrodružstvími.

Adéla Marková
průvodkyně

Celý život mě naplňovalo starat se o mladší děti, chodila jsem do rodin pomáhat s dětmi snad od svých 8 let a měla jsem radost, že mi rodiče věří a dávají mi důvěru. Několikrát jsem byla jako au-pair ve Francii pečovat o dvě malé děti, vedla jsem tábory pro děti, a když jsem se pak po střední rozhodovala, kam bych měla jít, volba byla jasná. Vystudovala jsem bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy a začala jsem pracovat v úžasné respektující školce v Brně, kde jsem se po tři roky mohla mnohému naučit.

Teď mám doma dva syny, kteří jsou pro mě, jak už to tak bývá, těmi nejlepšími a nejintenzivnějšími učiteli. A přestože jsem byla téměř celý život obklopena dětmi, vnímám úplně jiný rozměr provázet děti, když už jsem sama máma.

Moc ráda tvořím, maluji, čtu, tančím a cestuji. Je mi ctí být součástí týmu Přesličky, díky nim a Vašim dětem v sobě zase nacházím ty důvody a radosti, pro které jsem se rozhodla pracovat s dětmi. Protože mám pocit, že jsem na ně přes samé starosti a kolotoč doma pozapomněla. Děkuji, že se zase učím zpomalit, vnímat přítomnost, nebrat se tak vážně a mnoho dalšího.

Kristýna Hrdinová
průvodkyně

V dětství jsem měla roli velké sestry svých dvou sourozenců, u bratra mladšího o 13 let jsem si tak trochu vyzkoušela mateřství nanečisto. V té době jsem ale děti ještě považovala za hloupoučká stvoření, která musíme nejprve vše naučit, aby z nich byli hotoví lidé. Později jsem pochopila (zejména díky knize Princip kontinua), že děti jsou od samého počátku plnohodnotné bytosti. Bylo to pro mě jako procitnout ze sna. Se svým prvním synem jsem proto začala hned komunikovat jako se sobě rovným člověkem. Trochu jako s cizincem, který sice nezná náš jazyk ani kulturní pravidla, ale přesně si je vědom svých potřeb a vyjadřuje je svým vlastním jazykem. Nebylo vždy snadné se dorozumět, ale stálo to za to a každý krok vpřed mě naplňoval radostí. Po narození druhého syna mě překvapilo, že mnohé, co fungovalo dříve, se míjí účinkem. Dospěla jsem k poznání, že každé dítě je cizincem mluvícím vlastním jazykem. Věřím proto, že jako průvodkyně v Přesličce se každé úterý a čtvrtek v této „jazykové škole“ naučím mnoho nového a na oplátku se budu se moci podělit o některé vlastní zkušenosti, o svou lásku k přírodě, k četbě, k cvičení jógy a ke zpěvu.

Markéta Honzová
průvodkyně

Dlouholeté zkušenosti s působením ve skautské organizaci, pořádání schůzek, výletů a táborů pro děti a láska k přírodě se mi podařila skloubit i po studiu krajinného inženýrství a evropského lesnictví. V Centru Veronica Hostětín jsem působila jako ekologická poradkyně a vedoucí táborů pro rodiče s dětmi. Po narození dcerky jsem si uvědomila, jak cenný je náš společně strávený čas. Když jsme objevily Přesličku, věděla jsem, že tudy povede naše další cesta. Často cítím, jak nás moudrost přírody a spontánnost dětí převyšují a zažívám okamžiky, kdy jsme si společně učiteli.
Mám ráda cestování, ruční práce, dobré jídlo a knihy. Věnuji se také certifikacím přírodních zahrad. Děti bych chtěla vést k respektu a lásce k přírodě, provázet je proměnami lesa během roku, radovat se při společném vyrábění a naslouchat jejich potřebám a přáním každý čtvrtek.

Daniela Růžičková
průvodkyně (na mateřské dovolené)

Práci s lidmi (a nejvíce s dětmi různého věku) se věnuji už 12 let, vystudovala jsem Sociální pedagogiku a poradenství na FF MU, studovala Speciální pedagogiku na PedF MU, absolvovala řadu odborných kurzů. Z praxe pro mě byly největší zkušenosti vedení hudebních aktivit s handicapovanými dětmi, pečovatelská práce se seniory a sociální práce v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DROM, romské středisko. Miluji zvířata, přírodu, ruční práce, hudbu a historické romány. Nejvíce mě ale naučily a stále učí moje 2 děti. Respekt ke druhým i sobě samému, trpělivost, sebeovládání, objevování vlastního tvořivého potenciálu, tvorba vlastních hranic a jejich posouvání, umění radosti z každodenních maličkostí, pokora a vděčnost za každý den, kdy můžeme být spolu. Jsem vděčná za možnost provázet děti v Přesličce pondělními a středečními cestami.