Denní rytmus

8:00 – 8:30 Setkávání dětí, volná hra

8:30 -8:45 Ranní kruh- společné přivítání, představení dne

8:45 – 12:00 Pobyt v lese

10:00 – 10:30 Svačina

12:00 – 12:30 Oběd

12:30 – 12:45 Vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek

12:45 – 14:00 Odpočinek, předškolní příprava

14:00 – 14:30 Svačina

14:30 – 15:30 Pobyt venku – výtvarné/hudební/dramatické aktivity

15:30 – 16:00 Vyzvedávání dětí